Vi leder samhällets vatten

Akvaprojekt är engagerade i ditt VA-projekt från start till mål. 

KVALITET

Vi säkerställer ett bra resultat genom VA-tekniskt ingenjörskunnande, effektiv projektprocess, aktiv egenkontroll och engagemang genom hela projektet.

KOMPETENS

Vi erbjuder en samlad kommunal och industriell VA-systemkompetens: ledningsteknik, processteknik, vattenresurser och tillståndshantering.

ERFARENHET

Vi har över 100 års samlad erfarenhet från kommunal och industriell VA.

Tjänster

Vad vi gör

Anlita oss för guidning genom ditt VA-projekt så att du lägger tid och energi på rätt saker. Vi hjälper dig att uppfylla arbetsmiljöansvaret och tar hand om BAS-P. Med vår hjälp kan du kan fokusera på den löpande verksamheten då vi driver VA-projektet från start till mål. Vi sköter om de tillstånd och myndighetskontakter som behövs i projektet. I slutändan granskar vi dina leverantörers arbete så att du kan rapportera ett väldokumenterat projekt.

 
7e0db5e9-d2b6-474b-9450-9923c9f18d90

Vattenresurs och dricksvatten

0bd588dd-1cd8-46db-8189-a95b94759697

Distribution och avledning

5227df37-9616-4d70-a8c0-e1502829e168

Avloppsrening och recipient

Referenser

referensprojekt

Rent vat­ten

Rent vat­ten

Rent vat­ten för en håll­bar värld.

Ingen människa klarar sig utan rent vatten. Och inget företag kan vara hållbart utan att jobba med vattenfrågan. Vi samarbetar med WaterAid för att skapa en hållbar värld för människor, samhällen och näringsliv.

0

medarbetare

0 +

uppdrag

0 +

års erfarenhet

0 k

pe renat avlopp

0 k

m3 dagvattenanläggningar

0 k

m nya va-ledningar

0 k

pers rent dricksvatten

Om oss

Akvaprojekt Sverige AB

Vi är engagerade i ditt VA-projekt från start till mål.

Bli en av oss

Ta ett hopp till Akvaprojekt!

Finns vatten i dina tankar så gå vidare.

Följ oss på sociala medier

Kontakta oss