Tjänster

7e0db5e9-d2b6-474b-9450-9923c9f18d90

Vattenresurs och dricksvatten

Utredning och projektering för uthålligt nyttjande av vattenresurser till process- och dricksvatten. 

0bd588dd-1cd8-46db-8189-a95b94759697

Distribution och avledning

Utredning och projektering för förnyelse och nyanläggning av VA- och processvattenledningar. Utredning och projektering för omhändertagande och avledning av dagvatten.

5227df37-9616-4d70-a8c0-e1502829e168

Avloppsrening och recipient

Utredning och projektering för om- och nybyggnad av kommunala och industriella vatten- och avloppsreningsanläggningar. Utredning av recipientpåverkan och projektering av utsläppspunkt.