Om oss

Historik

Akvaprojekts historik

Efter många år som teknikkonsulter inom vatten- och VA-teknik på ett stort börsnoterat bolag bestämde sig Anders Karlsson och Karin Janson för att hoppa av. Under 2019 slutade de sina anställningar och startade Akvacon AB som i sin tur blev huvudägare i Akvaprojekt.

Under 2021 kom Anders och Karins tidigare kollega Anders Selmer i Uppsala på att det skulle vara roligt att använda sin kompetens och erfarenhet i ett mindre sammanhang och närmare kunderna. Kort därefter kom Anders in i bolaget och förvärvade den andel som från början ägdes av ett annat mindre konsultbolag. Därmed kom Akvaprojekt Sverige AB i sin nuvarande form att se dagens ljus.

Under 2021 till 2022 fick Karin med sina Anders:ar ytterligare fem nya kollegor varav ännu en Anders. Anders utgjorde alltså från början närmare 50% av medarbetarna i Akvaprojekt Sverige AB. Företagsnamnet gör alltså skäl för sig. Anders och Karins VA blev Akva, som ju också anspelar på vatten, och allt vårt arbete med vatten och VA bedrivs i projektform. Alltså Akvaprojekt.

Vid årsskiftet 2020/2021 flyttade vi in i de anrika lokalerna på Åsgatan 30 i Falun och som vid tiden för uppförandet år 1902 var Televerkets lokaler. I Uppsala kunde vi tack vare goda samarbeten hyra in oss hos byggnadskonstruktionskonsulten Consulting AB. Med Faluån sökande sig sin väg mot Dalälven och Fyrisåns stillsamma ringlande genom slättlandskapet som ackompanjemang ser vi fram emot att mycket vatten fortsatt ska rinna under broarna på väg mot vårt stora mål.