Kontakt

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar, vi svarar inom kort.

Karin Janson

VD
Miljö- tillståndshantering. VA-utredning, Projektledning. 

Anders Karlsson

Projekt- och projekteringsledning, byggledning, VA-utredning, BAS-P, entreprenadbesiktning.

Anders Westerfors

Projekteringsledning, VA-utredning, hydraulik, ledningsdimensionering och utredning för dagvatten.

Anders Selmer

Projekt- och projekteringsledning, VA-processutredning och dimensionering.

Melinda Gilén

Ledningsprojektering, VA-utredning, projektledning.

Jens Skoog

Ledningsprojektering, dimensionering, utredning och projektering för dagvatten, VA-utredning.

Börje Josephsson

VA-utredning, VA-process, VA-projektledning, dricksvattenteknik.

Pär Hedberg

Ledningsprojektering, projektering dagvatten, CAD-samordnare.

Hör av er